Vol062Sugar梁莹39P梁莹嗲囡囡

Vol062Sugar梁莹39P梁莹嗲囡囡

然阳明热极,热蒸于外,亦有大汗如雨一条,须有阳症病情足征。倘遇灾侵,而有黄落之恐,田地肯任其咎乎?

彼俗人之浅见,固无足怪;而士夫之明慧,亦每有蹈此弊者。再细论其理,脾与胃为夫妻,同处中州,一脏一腑,合为一家,一阴一阳,共同转运之权,日奉君火之令而行。

论外因,则有风、寒、暑、湿、燥、火,与夫痘、麻、癍诊发泄漏之异。此先医医,而后医病家。

不过外邪之感,有传经之分,七情之伤,无经腑之变。法宜峻补坎阳,阳旺阴消,腰痛自己。

予恒遵用其法,百发百中。久病与素秉不足之人,忽见小便日数十次,每来清长而多。

以上数证,皆宜知之。岂出六经之外而别具手眼乎?

Leave a Reply