Vol320丽质模特玥儿玥er杭州旅拍优雅职业装半脱露性感内衣写真51P玥儿玥花漾

Vol320丽质模特玥儿玥er杭州旅拍优雅职业装半脱露性感内衣写真51P玥儿玥花漾

若湿痰化成者,脓色粘白;瘀血化成者,脓色金黄;粘水风湿化成者,脓色稀白如豆汁;汗后余邪化成者,脓色或黄、或黑,稀脓秽臭;以上四证,发在肉厚处可愈,发在骨节及骨空处难痊。【注】[1]此明外障受病之因也。

急用乌鸦翎数根,炙焦黄色,研细末,酒调服一钱或二钱俱可,外用神圣膏贴三、五次,其针自出。不容巨阙旁二寸,一寸承满与梁门,关门太乙滑内门,天枢脐旁二寸寻。

火邪内郁,表虚之人,感受风邪,袭入皮肤,风遇火化作痒,致起疮形如粟粒,其色红,搔之愈痒,久而不瘥,亦能消耗血液,肤如蛇皮。注:[1]地仓穴,主偏风口眼歪邪,牙关不开,齿痛颊肿,目不能闭,  唇缓不收,饮食难进,失音不语,眼目□动,视物□□,昏夜无见等证。

白胶香一味,为细末敷之。按、方剂:[1]正骨紫金丹:见颠顶伤     [2]乌龙膏:见凌云骨伤     [3]海桐皮汤:见两颧骨伤     [4]八厘散:见颠顶伤[1]按者,谓以手往下抑之也。

[23]从关门下一寸,亦旁开中行二寸太乙穴也。)   [2]腋以下至季胁,长一尺二寸。

 切不可卧,良久痛泻数次不妨,以稀粥补之。出血甚者,服凉血地黄汤,兼戒厚味发物。

Leave a Reply