Vol330女神若彤boomboom马尔代夫旅拍户外薄纱透视内衣完美诱惑39P若彤爱蜜社

Vol330女神若彤boomboom马尔代夫旅拍户外薄纱透视内衣完美诱惑39P若彤爱蜜社

久病与素秉不足之人,或偶劳心,忽见身大热而不疼,并无所苦,只是人困无神,不渴不食。 凡此皆病患之情,不可不察也。

 有云白浊乃劳伤肾。 此方本列于太阳篇中,而又曰治阳明腑症者,盖以太阳之邪,服桂枝汤大发汗,表邪既解,而阳明之血液已伤。

若欲救之,急宜回阳,光敛而神稍健,过七日不变者,方有生机。理中汤能温中,中寒云而呃逆自己。

 取注《伤寒》者,亦只是照原文敷衍几句,并未道及《伤寒》宗旨,与万病不出《伤寒》宗旨,教后人何由得入仲景之门。[眉批]此论六经头痛。

有贫贱之情者,贫者衣食不能周,况乎药饵。治之但扶其真元,内外两邪皆能绝灭。

其所以应下者,盖以阴血虚极,不能制其亢龙,龙奔于上,则浊火乱其神明,故昏昏无主。《经》云:吐则亡阳。

Leave a Reply